Werknemer grip op stress – Werkgever grip op verzuim

1 op de 5 werknemers in Nederland ervaart burn-out klachten. Als stressklachten van werknemers niet tijdig worden gesignaleerd, bestaat de kans dat deze klachten zich ontwikkelen tot overspannenheid of een burn-out.

Voor jou als werkgever kan dit leiden tot:

 • Hoge verzuimkosten (tussen de € 250,- en € 400,- per dag)
 • Verminderde productiviteit
 • Verhoogde werkdruk voor overige medewerkers
 • Toenemend verzuim
 • Gevaar voor de continuïteit
 • Verloop door dalende tevredenheid onder werknemers

Voorkomen is daarom beter dan genezen.

Als werkgever kun je jouw werknemers helpen grip te krijgen op stress, waardoor er binnen de organisatie gewerkt kan worden aan grip op verzuim.

In deze krappe arbeidsmarkt is het vervangen van zieke medewerkers een grote uitdaging en kostenpost. Daarom is het als werkgever verstandig invulling te geven aan goed werkgeverschap. Dit kan onder andere door coaching in te zetten bij stress- of burn-out. Een coachtraject zal zich terugverdienen wanneer verzuim voorkomen of verkort kan worden. Inzet van mij als coach zal bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Trajecten zijn altijd maatwerk, afgestemd op de medewerker.

De investering van het coachtraject ‘Grip op stress’ bedraagt € 2199,-. Dit traject bestaat uit:

 • 3 gevalideerde vragenlijsten stressklachten.
 • 9 individuele coachsessies van 5 kwartier waarin gewerkt wordt op basis van een 5-stappenplan. Naast fysiek en mentaal herstel van de medewerker is er aandacht voor (indien van toepassing re-integratie en) terugvalpreventie, zodat het herstel duurzaam zal zijn.
 • 3 follow-up gesprekken van 5 kwartier na 3, 6 en 9 (of 12) maanden na afronding van het basistraject om te borgen dat het geleerde vastgehouden wordt in de praktijk en terugval voorkomen wordt.
 • Inclusief voorbereiding, verslaglegging en telefonische bereikbaarheid

De investering voor het coachtraject ‘Grip op stress’ inclusief driegesprekken bedraagt € 2375,-. Naast bovenstaande wordt onderstaande toegevoegd aan het traject:

 • Twee online driegesprekken van 45 minuten per gesprek tussen de leidinggevende, werknemer en coach. Deze gesprekken vinden plaats bij aanvang en ter afsluiting van het traject.

Over Deborah

 • Ondernemersdochter die begrijpt hoe belangrijk medewerkers zijn voor de organisatie
 • Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) én gecertificeerd bij de NOBCO/EMCC op Practitioner niveau.
 • Erkend CSR-coach® - opgeleid door én aangesloten als partner bij CSR – hét expertisecentrum voor stress & veerkracht.
 • Ruim 12,5 jaar ervaring als HR Professional en Consultant binnen corporate, MKB én overheid
 • Gespecialiseerd in het begeleiden van professionals met stress- of burn-out klachten
 • Achtergrond in continu verbeteren (Lean)
 • Praktisch ingesteld met oog voor kwaliteit
 • Energiek, resultaatgericht, deskundig en positief

Veelgestelde vragen

Wat kan ik als leidinggevende doen?

Het is belangrijk dat stressklachten herkend en besproken worden met de werknemer. Schakel tijdig onafhankelijke hulp in voor de medewerker.

Wat is jouw rol richting ons als werkgever?

Als coach werk ik onafhankelijk. Als werkgever geef je opdracht tot het coachtraject en ligt mijn focus op herstel van de werknemer. Bij aanvang starten we (optioneel) met een driegesprek, zodat de werkgever vanuit diens perspectief waardevolle input kan leveren. Mogelijk komen hier nog aandachtspunten uit, die relevant kunnen zijn voor het coachtraject. Als werkgever kun je daarna ook een rol pakken gedurende het traject. Inhoudelijk wordt niets van de gevoerde gesprekken gedeeld. Uiteraard kan de werkgever inzicht krijgen in de voortgang van het proces en aan het einde van het traject komen we (optioneel) nogmaals bij elkaar om te evalueren.

Is er een wachtlijst voordat mijn werknemer bij je terecht kan?

Nee, er is op dit moment geen wachtlijst. Voorwaarde is dat de werknemer eerst een gratis oriëntatiegesprek met mij voert. Daarin wordt kennis gemaakt en gekeken of ik de werknemer kan helpen met zijn of haar vraagstuk. Als de werknemer graag een traject met mij zou willen starten, ligt de bal bij de werkgever. Zodra deze akkoord heeft gegeven op de offerte, kan het traject binnen twee weken opgestart worden.

Liever inzetten op preventie? Dan is een korter traject van toepassing.
Neem dan contact op voor de mogelijkheden.